Hittegods og glemt kvittering

Har du vært så uheldig å glemme noe i en av våre biler, og du husker hvilken bil du satt i, kan du kontakte oss på telefon:
51 65 04 44 eller på mail: post@sola-taxi.no.

Sentralen vil da kontakte bilen direkte
for å bekrefte eller avkrefte om tingene
fortsatt ligger der. Går det lengre tid,
eller du er usikker på hvilken bil du
kjørte i, kan du henvende deg til oss
innenfor 48 timer.

 

Etter 48 timer blir gjenglemte ting levert som hittegods til politiet.

Besøksadresse hittegods:
Stavanger Politikammer
Lagårdsveien 6
4010 Stavanger
Tlf: 51 89 90 00